Pako I
Pako I

Për bizneset vendore: Hulumtime të tregut; Përgatitja e dokumentacionit ligjor për hapjen e biznesit dhe […]

Pako II
Pako II

Për bizneset e huaja që duan të investojnë në Kosovë : Hulumtime të tregut; Studim […]

Pako III
Pako III

Për Investime në patundshmëri Këshillim për mundësitë e investimit në patundshmëri; Vlerësim aktual dhe strategjik […]

About Us

About Us

Idea Consulting, është kompani private që ofron shërbime profesionale të konsulencës dhe asistencë për biznese vendore dhe të huaja. Shërbimet që ne ofrojmë përfshijnë:
  • Biznese të huaja që duan të investojnë në Kosovë;
  • Bizneset vendore për qasje në fonde [...]