Grante për bujqësi nga AZHB

Aplikimi për grande nga Ministria e Bujqesisë, do të hapet nga data 19.03.2018 dhe aplikimi do të zgjase deri me 30.04.2018.

Fermert-Bujqit mundë të jenë përfitues të :
 Fermë/ stallë për trashje të viqave
 Fermë/stallë për lope qumështore
 Ferme /sallë për dele
 Fermë/stallë për dhi
 Rinovimi/zgjerimi i stallave egzistuse
 Mekanizmi bujqësor/traktor,frez,multikultivator dhe te tjera
 Infrastrukur përcjellëse për te gjitha llojet e stallave
 Serra (mbi 0.10ha)
 Pemishte (MOLLA, DARDHA, KUMBULLA, VISHNJA, QERSHIA, KAJSIA, PJESHKA, FTONI, DREDHËZA, MJEDRA, MANAFERRA, BORONICA, ARONIA,ARRA )
 Vreshta (mbi 1ha)
Konsulencë profesionale për financimin e projekteve nga Grandet Qeveritare për bujq dhe biznese tjera
 Plani i Biznesit
 Përgatitja e skicave për stalla
 Përgatitja e lëndes për aplikim
 Konsulencë/ këshillime në implementimin e projektit
Kompania ofron këto shërbime profesionalisht duke u bazuar në përvojën dhe ekspertizën e stafit.

Kontakti: 049 731 424, 049 731 426

Shiko detjate në linkun në vijim: Grante për bujqësi nga AZHB

 

Like this:

%d bloggers like this: