About Us

Idea Consulting, është kompani private që ofron shërbime profesionale të konsulencës dhe asistencë për biznese vendore dhe të huaja.

Shërbimet që ne ofrojmë përfshijnë:

Me përkushtim të lartë, profesionalizëm dhe korrektësi kemi qëllim që fuqishëm të ndikojmë në suksesin e biznesit tuaj!

Kompania “Idea Consulting” është krijuar në vitin 2015. Deri më tani ka arritur që më sukses të jetë partner në cilësinë e konsulentit për biznese të rëndësishme vendore dhe të huaja. Gjithmonë duke u bazuar në shërbime profesionale, korrektësi dhe përkushtim maksimal kemi arritur të jemi pjesë themelore e suksesit të këtyre bizneseve.

Ne ofrojmë shërbime profesionale të konsulencës duke u bazuar në një rrjet të gjerë të ekspertëve nga fusha të ndryshme ekonomike dhe juridike, të cilët kanë një përgatitje të jashtëzakonshme të kombinuar më përvoja të gjata dhe të suksesshme nga e kaluara.

Ne, jemi partneri më i mirë, që ju të arrini qëllimet në biznesin tuaj!