Pako II

Për bizneset e huaja që duan të investojnë në Kosovë :

Asistencë teknike për regjistrimin e biznesit, organizimin e takimeve, konferencave dhe panaireve të ndryshme.